تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

ازدواج نامناسب

ازدواج

 

وقتی دو انسان پخته و معنوی به هم دل می بازند. یک پیوند آسمانی به نام ازدواج شکل میگیرد . یکی از بزرگترین پارادوکس های زندگی اتفاق می افتد. یکی از زیبا ترین پدیده های جهان هستی رخ می دهد. آنقدر با هم هستند.و در عین حال مستقل و تنها هستند. و آنقدر به هم نزدیکند.که انگار هر دو ی آنها یکی هستند. در عین حال باهم بودن شان فردیت شان را نابود نمی کنند.برای ازدواج دست نگه دارید.اگر : بیشتر بخوانید “ازدواج”