تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

اختلالات دو قطبی

اختلالات دو قطبی

در اختلالات دو قطبی ، خلق فرد به طور مستمر و غیر عادی خیلی خوب است و یا بدون تناسب و بیجا، از حالت خیلی خوب به حالت خیلی بد و افسرده تغییر می کند. منظور از دو قطبی بودن تغییراتی در خلق و خوی فرد میان حالت تحریک یا هیجان بیش از حد (شیدایی یا مانیا) و حالتی ازاحساس ناامیدی به نام افسردگی، است یعنی این که شخصی، افسردگی و مانیا را با هم دارد. بیشتر بخوانید “اختلالات دو قطبی”