تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

رابطه ببا همسر

احیای رابطه با همسر

احتمالا کسانی را دیده اید. که به دلیل بیماری ،تصادف یا …. برای لحظاتی قلبشان از تپش می افتد . پزشک به محض معاینات اولیه ، عملیات احیای قلبی – ریوی را شروع میکند . به عقیده من رابطه با همسر. سیستم قلبی تنفسی زندگی مشترک است . چرا که یک رابطه خوب به بخشهای دیگر زندگی خون و اکسیژن می رساند . به این ترتیب کمیت و کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار میدهد . همان کارکردی که قلب و ریه برای بدن دارد . حال که احیای رابطه با همسر را با این تعریف پذیرفتیم . . این موضوع را نیز تصدیق میکنیم . همان طورقلب دچار حمله میشود . رابطه با همسر نیز دچار حمله می شود . اگر به موقع عملیات احیا صورت نگیرد . مرگ آن حتمی خواهد بود . بیشتر بخوانید “احیای رابطه با همسر”