تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

افـرادی که تـاثـیر مـنـفی بر روی شما می گذارند

افـرادی که تـاثـیر مـنـفی بر روی شما می گذارند

این جزء طبیعت انسان است که گاهی اوقات گله و شکایت کـنـد، اما آیا ممکن است تداوم این گله و شکایت ها فرصت کسـب موفقیت را از شما بگیرد؟ همه ی ما کسانی را می شناسیم که هر وقت آنها را میبینید، در حــال شکایت کردن هسـتند. افـرادی که تـاثـیر مـنـفی بر روی شما می گذارند و روحیه تان را ضعیف می کنند. بیشتر بخوانید “افـرادی که تـاثـیر مـنـفی بر روی شما می گذارند”