تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

عصبانیت

عصبانیت همسر

عصبانیت همسر و نحوه رفتار هنگام عصبانیت وی با یک سری رفتارهای مناسب و به جا قابل حل و مرتفع شدن است . البته اگر راهش را بلد باشید . با شوهرتان طوری رفتار کنید که با شما احساس راحتی کند . اگر با عصبانیت همسر مواجه شدید . او را مدتی تنها بگذارید . اگر فکر می کنید که مسئله خاصی باعث عصبانیت همسر شما می شود . از طرح آن موضوعات و قرار گرفتن در آن شرایط اجتناب کنید .  بیشتر بخوانید “عصبانیت همسر”