تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

آیا خودشناسی ضرورت دارد؟

هر یک از ما آن قدر مسائل حل نشده داریم، که می پرسیم آیا خودشناسی ضرورت دارد؟ خودشناسی یکی از دشوارترین کارهاست، خودشناسی به معنای انزوا و گوشه گیری نیست. آگاهی از خود ضرورتی آشکار است. اما برای شناخت خود کناره گیری از ارتباط ضرورتی ندارد. و این به طور حتم یک اشتباه است که فکر کنید کسی می تواند از طریق انزوا، از طریق محروم سازی، یا به وسیلۀ مراجعه به برخی روان شناس ها، یا کشیش ها، به طور حقیقی، کلی، و کامل خودش را بشناسد یا کسی خیال کند می تواند از طریق یک کتاب خودشناسی را یاد بگیرد. بیشتر بخوانید “آیا خودشناسی ضرورت دارد؟”