تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

آنچه دارید را بکار گیرید.

آنچه دارید را بکار گیرید.

ممکن است شما چیزی را که دارید، کوچک ببینید اما آن را از یاد نبرید. آنچه دارید را بکار گیرید. اگر شما همان چیزهایی را که خداوند به شما داده است به کار گیرید «او»
آنها را،  چندین برابر خواهد فرمود. « او» نه تنها رؤیاهای شما را تحقق خواهد بخشید، بلکه بسیار بیشتر از آنچه که بتوانید تصور کنید برای شما انجام خواهد داد. بیشتر بخوانید “آنچه دارید را بکار گیرید.”