تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

راهکارهای تحکیم خانواده

راهکارهای تحکیم خانواده

راهکارهای تحکیم خانواده درمحورهای هشت گانه ی ذیل موردبحث قرار خواهد گرفت : اصلاح فرایندهمسرگزینی، آموزش همسران، اصلاح نگرش ها، تنظیم امورجنسی، فرزندآوری، حمایت اجتماعی، نظارت اجتماعی و تربیت دینی اخلاقی.

اصلاح فرایند همسرگزینی 

از آنجاکه یک انتخاب صحیح ومعقول درمرحله ی همسرگزینی می تواند ثبات زندگی خانوادگی راتاحدزیاد تضمین کند،بخش قابل توجهی ازمباحث علمی ومضامین دینی،معطوف به ارائه راهکارهایی است که به افراد و خانواده ها کمک می کنند تا گزینه های برتر را برای همسری انتخاب نمایند.

مهم ترین راهکارهای فرایند همسر گزینی

الف) انتخاب آگاهانه

بسیاری از اختلافات خانوادگی از شتاپ زدگی و عدم انجام مطالعات دقیق در مرحله ی همسرگزینی وگاه ازفریبکاری و اغفال آگاهانه نشات می گیرندو بسیاری ازمتقاضیان طلاق،دلیل تصمیم خود را وقوع اشتباه درمرحله ی انتخاب قلمداد می کنند.

ب) احترام به نظر دختر و پسر

یکی ازاموری که درفرهنگ های سنتی نسبتا رواج داشته،اجبار دخترو بعضا اجبار پسربه ازدواج بوده است. ساختارهای خاص جوامع سنتی به گونه ای بوده که با این نوع ازدواج های اجباری همخوانی داشته وگاه حتی به عنوان امر بهنجار آن ها را تقویت می کرده است . اما در اوضاع کنونی شاهد بروز تنش هایی دراین زمینه هستیم که از تمایل نسل گذشته به حفظ باورها ورسوم پیشین وتمایل نسل جدید به داشتن هویت مستقل نشات میگیرند .

در نتیجه، اگر دختر یا پسری برخلاف میل و رضایت درونی خود به ازدواج وادار شود ،احتمال بروز ناسازگاری و کشمکش در چنین خانواده ای بسیار بالا خواهد بود. براین اساس و با عنایت به تاکید اسلام برحق پسر ودختر در انتخاب همسر، می توان لرزوم توجه و احترام به حق انتخاب آنان را به عنوان یکی از راهکارهای تحکیم خانواده مطرح کرد.

راهکارهای تحکیم خانواده

ج) احراز رشد دختر و پسر

رشدیافتگی دختروپسر،ازعوامل موثر بر تامین سازگاری زناشویی وتضمین پایداری خانواده است . تحقیقاتی که درمورد عوامل اختلال خانواده درکشورهای غربی صورت گرفته، ازدواج درسنین پایین را در ردیف عوامل مهم برشمرده اند. روشن است که همبستگی میان پایین بودن سن ازدواج وافزایش احتمال اختلال زناشویی تاحدزیاد معلول فقدان رشد دو همسر درابعاد مختلف سنی، جنسی، ذهنی، عقلی، عاطفی و اجتماعی است .

اسلام ضمن آن که جهت گیری خود رابه سوی کاهش معقول سن ازدواج قرار داده، بر لزوم برخورداری دختر و پسر از حداقل های رشد در ابعاد یاد شده تاکید کرده است . بنابراین ،با قطع نظر از اختلاف تفسیرها درباب مفهوم رشد یافتگی دختروپسر می توان احراز رشد دختر و پسر را به عنوان یکی دیگر از راهکارهای تحکیم خانواده درمرحله ی همسرگزینی معرفی کرد.

د)رعایت همسان همسری

متخصصان امور خانواده، تشابه فرهنگی و شخصیتی دو همسر راعاملی تعیین کننده درتداوم و استحکام زندگی خانوادگی می دانند، همچنان که انواع دیگری از همسانی ، مانند همسانی تحصیلی، موقعیت خانوادگی وسنی رادر سازگاری  زناشویی موثر دانسته اند که به نظر می رسد اهمیت این قبیل همسانی ها به سبب رابطه ی تنگاتنگی است که باهمسانی شخصیتی یافرهنگی دارند.

همسانی فرهنگی زن و شوهر که اشتراک در زبان، دین،ملیت،ارزش ها،بینش ها، و باورها را شامل می شود،مبنایی برای علایق و درک های مشترک به دست می دهد و درکاهش سوءتفاهم ها و حل آسان تر مشکلات احتمالی نقش اساسی دارد،درحالی که تفاوت زن وشوهر از نظر زمینه های دینی، قومی، طبقاتی، یاحتی جغرافیایی، باعث یادگیری انتظارهای گوناگون درمورد مسائلی مانند ماهیت و محتوای نقش های زناشویی می شود و این امر زمینه ی بروز تنش وناسازگاری وبه تبع آن، تزلزل خانواده را فراهم می کند .

دراسلام نیز ذیل عنوان (کفویت)، بر همسان هسری درمرحله ی همسرگزینی تاکیدشده است،هرچنددرتعریفی که اسلام ازکفویت زن وشوهر ارائه داده،همسانی های دینی واخلاقی برجستگی می یابند.

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *