تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

دلایل اختلال شخصیت مرزی

دلایل اختلال شخصیت مرزی

اگرچه دلایل اختلال شخصیت مرزی هنوز مشخص نیست، اما متغیرهای بیولوژیکی و روانشناختی زیادی با خطر شکل گیری BPD ارتباط دارند. بسیاری از پژوهشگران  معتقدند که اختلال شخصیت مرزی از تعامل عوامل ژنتیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، روانشناختی، محیط خانوادگی آشفته، پاتولوژی والدین و سبک های فرزندپروری بی کفایت آنها ریشه می گیرد.

دلایل اختلال شخصیت مرزی

اگر چه برای نتیجه گیری درباره ی سبب شناسی BPD به مطالعات بیشتری نیاز است، ولی مطالعات فعلی نشان داده اند که بسیاری از عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی با خطر شکل گیری اختلال مرزی در ارتباط هستند. برای مثال، تعداد زیادی از خصیصه های هیجانی مرتبط با BPD (مثل، بی ثباتی در سطح عواطف، تکانشگری، و در معنایی وسیع تر، نوروتیسیزم) به نظر می رسد که دست کم تا اندازه ای ارثی باشند.

عوامل نورولوژیکی و اختلال شخصیت مرزی

همچنین شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهند عوامل نورولوژیکی نیز با BPD ارتباط دارند. برای مثال، مطالعاتی که با استفاده از توموگرافی با نشر پوزیترون ( PET ) انجام گرفته اند، اختلالات ساختاری یا کارکردی در لوب فرونتال و اختلالات مختلف در نواحی مربوط به کارکردهای اجرایی، تنظیم عواطف و بازداری رفتاری را در اختلال شخصیت مرزی نشان داده اند.

نتیجه گیری

در مجموع، عوامل سبب شناختی و ریسک فاکتوری متعددی برای اختلال شخصیت مرزی گزارش شده است که در یک تقسیم بندی کلی، ذیل عوامل محیطی و سرشتی طبقه بندی می شوند. فقدان ها و جدایی های اولیه، روابط خانوادگی آشفته، تضادهای ارتباطی شدید میان والدین، و سوء استفاده های جسمی و جنسی کودکی، از جمله عوامل محیطی دخیل در سایکوپاتولوژی مرزی هستند. از طرف دیگر،تاریخچه ی خانوادگی ابتلا به اختلالات روانی، به خصوص اختلالات خلقی و اختلالات مرتبط با کنترل تکانه (مثل، سوء مصرف مواد) آسیب پذیری های خاص در خلق و خوی بیماران مرزی، و آسیب های نورولوژیکی/بیوشیمیایی، از جمله عوامل سرشتی دخیل در سایکو پاتولوژی مرزی است.

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *