تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

بزرگ درخواست کنید

بزرگ درخواست کنید

بزرگ درخواست کنید ، تا این که بتوانید دستِ افتادگان را بگیرید، شکسته ها را بازسازی کنید و صدمه دیدگان را کمک کنید، تا پادشاهی خداوند را گسترش دهید. در کتاب مقدس در مورد سلیمان چنین آمده است « او چیزی را از خداوند درخواست کرد که به ظاهر دعایی کاملاً خودمحورانه بود. او از خداوند خواست که او را مشهور کند، تا جایی که آوازه اش در سرتاسر سرزمین پخش گردد، که ثروت و فخر تمامی ملتها به او داده شود و تمامی پادشاهان و ملکه ها در پیش روی او تعظیم نمایند».

ممکن است فکر کنید که خداوند باید پاسخ میداد:«ای سلیمان، آیا حالت خوب است؟ من تو را هرگز مشهور نخواهم کرد. من چنین ثروت و فخر و نفوذی را به تو عطا نخواهم کرد. تو لازم است که کمی تواضع و فروتنی یاد بگیری». اما خداوند درخواست او را رد نفرمود. خداوند به او نگفت که خودخواه و طمع ورز است. اتفاقاً خداوند دقیقاً همان چیزی را که او درخواست کرده بود، انجام داد. سلیمان یکی از مشهورترین افراد دوره ی خودش شد. ملکه ی سرزمین سبا نزد او آمد، پیش روی او تعظیم کرد و برایش طلا و نقره پیشکش آورد.

بزرگ درخواست کنید

کلید ماجرا این جاست: دلیل این که خداوند چنین دعای جسورانه ای را اجابت فرمود، این است که سلیمان اینگونه دعا کرد که «خداوندا، اگر نام مرا مشهور گردانی، اگر تو نفوذ و ثروت به من عطا کنی، من اینها را به کار خواهم بست که یتیمان را یاری نمایم، عدالت را برای سرکوب شدگان پیاده سازم، که صدای بی صداها باشم».

او بزرگ درخواست کرد، نه فقط به خاطر این که حسادت برانگیز باشد، بر باشکوهترین ارّابه ها سوار شود و در بزرگترین قصرها زندگی کند. هدفش از این درخواست این بود که بتواند دست زمین خوردگان را بگیرد، شکسته ها را بازسازی کند و به صدمه دیدگان کمک کند، تا پادشاهی خداوند را گسترش دهد. خداوند با این که به شما قدرت نفوذ، احترام، ثروت و حتی شهرت عطا کند هیچ مشکلی ندارد، تا آن زمانی که این رؤیای شما، به نحوی به کمک کردن به دیگران و به تبدیل کردن این جهان به جایی بهتر برای همه، ارتباط پیدا کند. وقتی که افکار شما با افکار خداوند برای دیگران هم جهت میشوند« او» کمک خواهد کرد که زندگی شما بهتر گردد.

سخن آخر

خداوند در حال پرورش نسل جدیدی از سلیمان ها است، انسانهایی که جرأت این را دارند که چنین درخواست کنند که:« خداوندا، مرا در زمینه ی کاری خودم مشهور بگردان. بگذار که نعمتها و استعدادهای من برجسته تر از همه باشد. اجازه بده که کار من به قدری عالی باشد، به قدری تأثیرگذار باشد، که تمام انسانهای اطراف من بدانند که من که هستم، نه برای تجلیل شخص من، بلکه به این دلیل که بتوانم از نفوذ خودم استفاده کنم تا پادشاهی «تو » را گسترش دهم».

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *